Jornada organitzada conjuntament amb IE LLuch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú, centre educatiu que entre altres cicles formatius imparteix el Cicle Formatiu de Grau Mitg d'instal·lacions Electriques, en aquesta jornada volem donar a coneixer a les empreses que ho desitjin la modalitat de...

La Sub-direcció General de Seguretat Industrial amb la complicitat de FEGICAT el 4 de juny van programar aquesta jornada on es va fer referència a les qüestions relacionades amb criteris d’interpretació dels requisits establerts pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, especialment en allò referent...

Esquema per al procediment que es segueix en nous subministraments amb la companyia Endesa Distribución. Aquest document ha sigut elaborat a partir de les diverses normatives de la companyia i després d’identificar i analitzar les possibilitats existents a l’hora de tramitar una sol·licitud per a...

Ja tenim una nova fornada d’alumnes preparats per ser instal·ladors autoritzats en instal·lacions tèrmiques en els edificis. Ha sigut un curs de 6 mesos en els que el dilluns i dimecres de 19 a 22 hores han estudiat el reglament i han après a resoldre els...

Del 14 al 17 de maig es celebrara l’edició de BBConstrumat. la fira del sector de la construcció de referència internacional que des de 2015 activa i acompanya la transició del sector de la construcció cap a un nou model de creixement i desenvolupament sostenible;...

SIGNATURA D’ACORD DE COL·LABORACIÓ GREMI I L'EMPRESA RECICLATGE GONZALEZ. El passat mes de maig el gremi va signar conveni de col·laboració amb l'empresa Reciclatge Gonzalez. Reciclatge Gonzalez és una empresa dedicada al reciclatge industrial i a la destrucció de documentació, Reciclatge Gonzalez és una empresa autoritzada per ARC tant...