A partit del passat 21 de gener l’aplicació del Pla de Pacificació dels carrers de Vilanova i la Geltru ja son actius, publiquem un plano on trubareu els canvis de circulació dels carrers de Vilanova.

Tambe us adjuntem link on podreu descarregar un PDF on podreu veure amb mes detall totes les modificacions que s’han fet.

https://www.dropbox.com/s/cbw340o7w6idup1/Pacificaci%C3%B3_Vilanova_V1.pdf?dl=0

INDICACIONS PLANO:

Per defecte, en obrir-lo es mostren totes les capes i el plànol queda atapeït d’informació, dificultant la seva lectura. Us recomanem que activeu i desactiveu les capes que considereu, segons la informació que vulgueu consultar.
Per fer-ho, cal que cliqueu sobre la icona “capes” del vostre visualitzador d’arxius pdf i que activeu i desactiveu les capes que us convinguin clicant sobre la icona corresponent.

Les capes estan organitzades de la següent manera:
1. Les capes amb prefix “1” són les corresponents a la informació base del plànol (caràtula, noms de carrers i topogràfic). Us recomanem que mantingueu aquestes capes sempre actives
2. Les capes amb prefix “2” són les relatives a la nova organització de la circulació (Sectors 1 a 7 i sentits de circulació)
Les primeres 7 capes amb el prefix “2” identifiquen els sectors en que hem organitzat l’àmbit de pacificació. Aquesta informació ha de servir per planificar els desplaçaments en vehicle dins de la zona pacificada. La circulació està organitzada de manera que no és possible passar d’un sector a l’altre amb vehicle motoritzat, i cal sortir de l’àmbit de pacificació pel mateix sector pel que s’ha entrat. Hi ha dues excepcions, però:
– El sector Sector 4 (Groc. Plaça de les Cols) té sortida per la plaça Llarga (Sector 2. Blau)
– El Sector 7 (Salmó. Mercat) té sortida a través del Sector 5 (Rosa. Eixample Gumà, carrer del Recreo, etc.)
Pel que fa a la capa de sentits de circulació, les fletxes de color negre indiquen els sentits de circulació que es mantenen tal com estan actualment i en vermell els que modificarem entre els propers dies 21 i 23 de gener.
3. Les capes amb prefix “3” identifiquen els elements de suport per assegurar que el nou esquema de circulació funcioni (pilones i càmeres de control d’accés).
En relació a aquest punt, escau recordar que la instal·lació d’aquests elements no impedeix arribar amb vehicle motoritzat a cap punt de l’àrea pacificada*, si bé en ocasions serà necessari fer una mica de volta. Aquest és un perjudici necessari per assolir els objectius de la pacificació, que passa per l’eliminació de dreceres de transit a través del centre (desplaçaments amb vehicle a través del centre, que no tenen ni l’origen ni la destinació a la zona pacificada) i que suposen la porció més gran del trànsit que actualment circula pel centre.
*Hi ha algunes excepcions a aquesta afirmació:
– Els àmbits identificats a la capa 4.Càrrega i descàrrega accessos restringits. Es tracta d’espais amb una elevada presència de vianants que actualment ja compten amb restriccions d’accés amb pilones que queden tancades a determinades hores del dia.
– El carrer Major tindrà la circulació prohibida, excepte per accedir a guals entre el carrer de Sant Josep i la Plaça Llarga.
Les càmeres estan clarament identificades amb un triangle vermell i el text “Càmera X”.
Pel que fa a les pilones, estan identificades amb un cercle i una creu a dins.
Les dues primeres lletres del nom de les pilones vermelles identifiquen l’àmbit amb restricció de la circulació que envolten (per exemple: Caputxins: TX; Tram nord de la Rambla: RN; Plaça de la Vila: PV; etc.) i els segueix una numeració que va resseguint en sentit horari el perímetre de cada un d’aquests àmbits.
Les quatre pilones de color verd que hi ha, no tanquen cap àmbit sinó que tenen altres funcions estratègiques, com ara garantir l’eliminació de dreceres, evitar la circulació de vehicles en un eix ciclable o restringir l’accés a alguna plaça.
4. Les capes amb prefix “4” identifiquen les zones de càrrega i descàrrega (capa 4.Càrrega i descàrrega) i els àmbits lliures de circulació indicats en el punt anterior (capa 4.Càrrega i descàrrega accessos restringits).
Els àmbits marcats en color verd tindran un funcionament com el que tenen actualment, amb pilones que obrirem en horari de càrrega i descàrrega i que tancarem fora d’aquest horari
Els marcats en color vermell estaran físicament oberts, però únicament hi podran accedir els vehicles autoritzats (càrregues i descàrregues pesades, mudances, vehicles de materials d’obra, etc.)
Als efectes de garantir la preservació d’aquests espais com a espais lliures de vehicles, únicament s’autoritzaran accessos a aquests àmbits quan aquests estiguin degudament justificats i durant els dies i hores en que siguin estrictament necessaris.
El control de l’accés a aquests espais (els identificats en color vermell) es farà mitjançant càmeres de lectura de matrícules i un sistema que comprovarà si les matrícules llegides es troben o no a la llista de vehicles autoritzats i en els dies/hores autoritzats.
El funcionament de les càmeres es demorarà un temps (possiblement mesos) des de la implantació dels canvi de sentits de circulació (21-23 de gener), per minimitzar els perjudicis a les persones afectades i donar un temps raonable a aquestes per adaptar-se al nou sistema de circulació, i per confeccionar les llistes i horaris d’autoritzats.
Més endavant s’indicarà quin serà el procediment a seguir per obtenir l’autorització corresponent en el cas que us resulti indispensable accedir a algun/s d’aquests àmbits.
5. Per últim, s’ha incorporat també l’àmbit de la Zona de Baixes Emisions, (Capa 5.Àmbir ZBE). Us recomanem que no activeu simultàniament les capes dels sectors i la capa ZBE.