CURS TOTALMENT SUBVENCIONAT

INSCRIPCIÓ OBERTA

Horari: DOS DIES A LA SETMANA  de 18:00 A 21:00 h

Objectius: Formar als instal·ladors elèctric en el camp de les instal:lacions de les plaques solar fotovoltaiques

CONTINGUTS:

CONTEXT ACTUAL

MARC REGULADOR ACTUAL

EL SOL COM A RECURS ENERGÈTIC

UBICACIÓ DELS PANELLS SOLARS

EL PANELL SOLAR FOTOVOLTAIC

ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM

DIMENSIONAT DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM

Documents necessaris per l’inscripcions:

Fotocopia DNI

Fotocopia nomina o autònom

Mes informació:

info@gremigarraf.com                  www.gremigarraf.com