INICI : PROXIM INICI

FINAL: 60 HORES

HORARI: dos dies a la setmana de 18 a 21 hores

Lloc d’impartició: Gremi d’instal·ladors del Garraf-C/ de Bailen, 10 local 08800 Vilanova i la Geltrú

938142254/605032296

info@gremigarraf.com

Objectius:

-Proporcionar als alumnes la formació adequada per a que siguin capaços de realitzar instal·lacions d’aigua.

-Formar als participants en el coneixement de la Reglamentació oficial aplicable.

Continguts:

Introducció – Normativa vigent

 • CTE (Document Bàsic HS4 i HS5)
 • Ordenances Municipals
 • Normatives internes de les companyies
 • Altres normatives (Reals Decrets, Normes UNE i altres) CTE-HS4 – Subministrament d’aigua
 • Generalitats
 • Caracterització i quantificació de les exigències
 • Disseny
 • Dimensionat
 • Construcció
 • Productes de la construcció
 • Manteniment i conservació
 • Preguntes de test
 • Dimensionat
 • Norma UNE 149201/2017 – Dimensionat d’installacions interiors
 • Norma UNE 149202/2013 – Grups de pressió
 • Exercicis i casos pràctics de dimensionat CTE-HS5 – Evacuació d’aigua
 • Generalitats
 • Caracterització i quantificació de les exigències
 • Disseny
 • Dimensionat
 • Construcció
 • Productes de la construcció
 • Manteniment i conservació
 • Preguntes de test
 • Dimensionat
 • Dimensionat d’installacions d’evacuació d’aigua segons HS4 del CTE
 • Exercicis i casos pràctics de dimensionat
 • Unions i soldadures amb diferents tipus de canonades
 • Pràctiques d’installació d’aixetes, fluxors i altres dispositius
 • Pràctiques amb grups de pressió i equips de tractament d’aigua