ACTUALITZACIONS FASE 1 i 2 A CATALUNYA

L’ordre SND/458/2020, de cara a Catalunya, introdueix actualitzacions importants a les zones de FASE 1 i Fase 2. A Catalunya no hi ha cap territori sanitari en situació de FASE 0 o FASE 3.

Recordem les 9 regions sanitàries i les seves respectives fases a partir de l’1 de juny:

 • Fase 1:
 • Barcelona (ciutat, metropolitana nord i sud).
 • Fase 2:
 • Catalunya Central.
 • Terres de l’Ebre.
 • Alt Pirineu i Aran.
 • Camp de Tarragona.
 • El Garraf i l’Alt Penedès.

Les fases a Catalunya s’apliquen per regions sanitàries. Primer és important conèixer a quina regió sanitària està el municipi:

 • Alt Pirineu i Aran: Inclou les 6 comarques pirinenques, que són l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran.
 • Barcelona: des de l’1 de juny s’unifiquen les 3 regions sanitàries de Barcelona en una de sola que comprèn:
 • La ciutat de Barcelona, els 10 districtes.
 • La regió metropolitana nord, que comprèn el Barcelonès Nord (Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs), el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
 • La regió metropolitana sud, que comprèn l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Barcelonès Sud (Hospitalet de Llobregat).

La unificació permet la mobilitat entre municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.             Recordem que per temes laborals no hi ha restriccions a la mobilitat entre territoris. El Garraf i l’Alt Penedès es troben en FASES diferents (FASE 2).

Vigilar amb aquest ball de fases encara que estiguin a la mateixa regió sanitària.

 • Camp de Tarragona: Agrupa 5 comarques de la província de Tarragona, que són l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.
 • Catalunya central: Agrupa 5 de les comarques centrals de Catalunya, que són l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès.
 • Girona: Inclou 7 comarques de la província de Girona, que són l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva.
 • Lleida: Inclou 6 comarques de la província de Lleida, que són les Garrigues, la Noguera, el Pla de l’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell.
 • Terres de l’Ebre: Inclou 4 comarques de la província de Tarragona, que són el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.
A quina regió sanitària i en quina fase de desconfinament està el meu municipi?Link de la Generalitat

 

Què puc fer si visc en un municipi de fins a 10.000 habitants?

Site de la Generalitat

 

Mesures de la fase 1 o inicial:

Site de la Generalitat: Fase 1

 

Mesures de la fase 2 o intermèdia:

Site de la Generalitat: Fase 2

A continuació fem una síntesi només en referència a aquells aspectes relacionats amb el nostre àmbit d’actuació; per veure una informació més extensa (per més informació analitzar les Circulars de CONAIF o els links anteriorment indicats):

FASE 1

L’Ordre SND/458/2020 modifica l’Ordre SND/399/2020 en aplicació de la FASE 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat:

Indiquem a continuació els canvis que son d’aplicació a les unitats territorials catalanes en FASE 1. Destaquem les més importants que poden afectar al nostre col·lectiu per millorar la síntesi:

 1. Mesures d’higiene exigibles (Modificació de l’apartat 5 de l’article 6):

 

 • Quan estigui permès l’ús dels lavabos, vestuaris, emprovadors, sales de lactància o similars estigui permès per clients, visitants o usuaris, la seva ocupació màxima serà d’una persona per espais de fins a 4 m2 excepte en aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per la seva acompanyant.
 • Per espais de més de 4 m2 que compten amb més d’una cabina o urinari, l’ocupació màxima serà de 1/3 de el nombre de cabines/urinaris que tingui l’estada, havent de mantenir-se durant el seu ús una distància de seguretat de dos metres. S’haurà de reforçar la neteja i desinfecció dels esmentats lavabos garantint sempre l’estat de salubritat i higiene dels mateixos.

 

 1. Mesures d’higiene exigibles als establiments i locals amb obertura a el públic (Modificació de el paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 11):

 

 • Una de les neteges es realitzarà a l’acabar el dia, o bé abans de la represa de l’activitat a l’endemà.

 

 1. Reobertura de les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració (Modificació de l’apartat 1 de l’article 15) (interessant dels del punt de vista d’instal·ladors amb clients en aquest àmbit):

 

 • Es pot procedir a la reobertura a el públic de les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració limitant-se a el 50% de les taules permeses.

 

FASE 2

L’Ordre SND/458/2020 modifica l’Ordre SND/414/2020 en aplicació de la FASE 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat:

Indiquem a continuació els canvis que son d’aplicació a les unitats territorials catalanes en FASE 1. Destaquem les més importants que poden afectar al nostre col·lectiu per millorar la síntesi:

 

 1. Les noves mesures d’higiene exigibles en general (Modificació de l’apartat 5 de l’article 6) i als establiments i locals amb obertura a el públic son les mateixes que a la FASE 1 (apartat anterior).

 

 1. Obertura d’instal·lacions esportives cobertes (Modificació de l’apartat 4 de l’article 42):

 

 • A les instal·lacions esportives cobertes, es podrà permetre la pràctica esportiva individual o aquelles pràctiques que es puguin desenvolupar per un màxim de dues persones en el cas de modalitats així practicades, amb l’excepció de les modalitats practicades per parelles, sempre sense contacte físic, mantenint les degudes mesures de seguretat i protecció, i en tot cas la distància social de seguretat de 2 metres.
 • Es respectarà el límit del 30% de capacitat d’aforament d’ús esportiu en cada instal·lació, tant pel que fa a l’accés, com durant la pròpia pràctica, habilitant un sistema d’accés que eviti l’acumulació de persones i que compleixi amb les mesures de seguretat i protecció sanitària.

 

 1. Obertura de piscines per a ús esportiu (Modificació de l’apartat 4 de l’article 43):

 

 • A les piscines es podrà permetre la pràctica esportiva individual o aquelles pràctiques que es puguin desenvolupar per un màxim de 2 persones en el cas de modalitats així practicades, sempre sense contacte físic mantenint les degudes mesures de seguretat i protecció, i en tot cas la distància de seguretat de dos metres.
 • Quan la piscina es divideixi per carrers d’entrenament, s’habilitarà un sistema d’accés i control que eviti l’acumulació de persones i que compleixi amb les mesures de seguretat i protecció sanitàries.