El Gremi

Objectiu Oficial

La finalitat de la nostra associació es la representació i defensa dels interessos de l’estament professional, davant de tot gènere de persones i entitats de l’administració publica tant com la gestió de la documentació davant d’aquestes administracions.

 

Fomentar la solidaritat dels empresaris afiliats, proporcionant i creant serveis comuns de caire assistencial, informant als seus socis de quantes novetats siguin d’interès per a la professió en matèria legislativa, tècnica, econòmica, financera o qualsevol altre mitjançant els mitjans de difusió al seu abast. L’elevació del nivell professional, tècnic, intel·lectual i moral dels socis mitjançant la promoció de conferències, cursets, divulgacions, etc..

 

La promoció i el foment de la formació professional mitjançant l’organització de cursos, conferencies i activitats afins que tendeixin a perfeccionar els coneixements i la formació professional dels nostres associats a l’ordre científic i pràctic.

Gremi garraf instaladors (8)

Activitats-tramits-serveis

Les activitats de la nostra associació estan dirigides per una part a la gestió administrativa i per un altre a l’organització de cursos de formació i reciclatge tant per l’empresa com per els seus  treballadors com a totes aquelles persones que necessitin ampliar els seus coneixements per l’exercici de la seva professió:

 

Formació especifica per l’obtenció del certificats d’instal·ladors habilitats.

 

Electricitat, gas (A-B-C), Calefacció, Climatització, Aigua Calenta Sanitaria, Fred Industrial, Aigua, APMR, Certificats de manipuladors de Gasos Fluorats i molts mes.

 

També podem organitzar formació a mida de les nostres empreses associades.

Les activitats de la nostra associació estan dirigides per una part a la gestió administrativa i per un altre a la formació, informació, reciclatge tant per l’empresa com l’instal·lador com als seus treballadors com a totes aquelles persones que necessitin ampliar els seus coneixements per l’exercici de la seva professió:

 

  • Cursos per l’obtenció dels carnets d’instal·lador (aigua, gas IG-II, IG-IV, calefacció, climatització, electricitat cat. bàsic-especialista, petrolíferes cat. IP-1)
  • Energia solar tèrmica-fotovoltaica.
  • Cursos subvencionats
  • La gestió administrativa de la documentació que les empreses instal·ladores necessitant per donar d’alta tots els registres i carnets davant d’indústria.
  • Confecció dels segells de les empreses i dels instal·ladors autoritzats per els òrgans corresponents.
  • Gestió Certificats digitals.
  • Sol·licitud del Registre de Empresa Acreditada (REA)