Serveis

Serveis al associat

Comunicació del RASIC

Certificats d’instal•ladors habilitats (antics carnets)

Confecció de segells dels diferents certificats habilitats.

Venda de reglaments i publicacions especifiques

Gestió de les altes de les instal•lacions de gas davant Gas davant NEDGIA

Tramitació de la inscripció de les instal•lacions en CANAL EMPRESA

Empresa delegada de FENIE ENERGIA (electricitat, gas, eficiència, mobilitat autoconsum)

Gestió amb E-Distribució (nous subministres, modificacions , ampliacions)

Assessoria tècnica amb Gabinet d'Engineria JM2B (Electricitat, gas, tèrmic, fotovoltaica, telecomunicacions, domòtica, ambiental)

Tramitació dels registres específics com:

REIE registre elèctric

REIG registre de gas

REITE registre d’instal•lacions Tèrmiques en Edificis (calefacció, Climatització, ACS i Energia Solar)

RECI registre contra incendis

REIP registre d’instal•lacions petrolíferes (gasoil)

REIF registre instal•lacions frigorífiques

TELECOS registre de telecomunicacions

Sol·licitud del registre del CAF

Sol·licitud d'empresa i personal per a la manipulació de gasos fluorats

Gremi garraf instaladors (3)

També tramitem documentació requerida dintre de les activitats de subcontractació:

REA registre d’empresa acreditada

Signatura digital

TPC targeta professional per a la construcció

Formació

Formació dintre del Consorci i com a Centre col·laborador del SOC en Certificats de Professionalitat de la branca d’Administració i Gestió.

Tenim un programa de formació tant privada, bonificada i subvencionada en el sector de les instal·lacions i al sector d’empresa.

FORMACIÓ A LA MIDA DE LA TEVA EMPRESA

SI NO TROBES LA FORMACIÓ QUE NECESSITES POSAT EN CONTACTE AMB EL GREMI I ET FAREM FORMACIÓ PERSONALITZADA A LES TEVES NECESSITATS.

Empreses col·laboradores de serveis

De manera particular tenim diferents ACORDS amb diferents empreses de serveis i entitats que ofereixen uns preus especials i uns tractes diferencials als nostres associats en els diferents Serveis que ells poden proporcionar:

Serveis especialitzats en diverses àrees de gestió: assegurances, assessoria, consultoria.

Serveis de prevenció de riscos laborals i de protecció de dades

Aplicació informàtica confecció de butlletins

Assessoria comptable, fiscal, laboral i gestoria

Corredoria d’assegurances amb preus especials a les assegurances de Responsabilitat civil

Empresa dedicada al reciclatge industrial i a la destrucció de la documentació de les empreses donant compliment a la normativa de Protecció de dades personals

Assesorament jurídic, laboral fiscal

Conveni de col·laboració per a impulsar la implantació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

Assessorament tècnic en les instal•lacions i en el canvis normatius dels diferents reglaments

Gestió de residus aire condicionat

Descomptes en abonos en els aparcaments de la marca

Advantatges en descomptes en carburants

Advantatges en descomptes de carburants amb la targeta Solred

Preus especials en les Tramitacions d’expedients, inpeccions reglamentaries, inpeccions d’habitatges.