actualitzacions importants a les zones de FASE 3 i FASE 2. A Catalunya,

L’ordre SND/507/2020, de cara a Catalunya, introdueix actualitzacions importants a les zones de FASE 3 i FASE 2. A Catalunya, a partir del 8 de juny, no hi haurà cap territori sanitari en situació de FASE 0 i 1.

Aquesta Ordre modifica l’Ordre TMA/384/2020, produint modificacions importants a l’àmbit dels desplaçaments.

En general, les modificacions no son tan substancials com les ja informades a anteriors circulars. No obstant cal tenir molt en compte les noves modificacions introduïdes.

Recordem les 9 regions sanitàries i les seves respectives fases a partir de l’8 de juny:

 • Fase 2:
 • Barcelona (ciutat, metropolitana nord i sud).
 • Catalunya Central.
 • Fase 3:
 • Terres de l’Ebre.
 • Alt Pirineu i Aran.
 • Camp de Tarragona.

Les fases a Catalunya s’apliquen per regions sanitàries. Primer és important conèixer a quina regió sanitària està el municipi:

 • Alt Pirineu i Aran: Inclou les 6 comarques pirinenques, que són l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran.
 • Barcelona:
 • La ciutat de Barcelona, els 10 districtes.
 • La regió metropolitana nord, que comprèn el Barcelonès Nord (Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs), el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
 • La regió metropolitana sud, que comprèn l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Barcelonès Sud (Hospitalet de Llobregat).
 • Camp de Tarragona: Agrupa 5 comarques de la província de Tarragona, que són l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.
 • Catalunya central: Agrupa 5 de les comarques centrals de Catalunya, que són l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès.
 • Girona: Inclou 7 comarques de la província de Girona, que són l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva.
 • Lleida: Inclou 6 comarques de la província de Lleida, que són les Garrigues, la Noguera, el Pla de l’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell.
 • Terres de l’Ebre: Inclou 4 comarques de la província de Tarragona, que són el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.

 

A quina regió sanitària i en quina fase de desconfinament està el meu municipi?Link de la Generalitat

 

Què puc fer si visc en un municipi de fins a 10.000 habitants?

Site de la Generalitat

 

Mesures de la fase 2 o intermèdia:

Site de la Generalitat: Fase 2

 

Mesures de la fase 3:

Site de la Generalitat: Fase 3

 

A continuació fem una síntesi només en referència a aquells aspectes relacionats amb el nostre àmbit d’actuació; per veure una informació més extensa (per més informació analitzar les Circulars de CONAIF o els links anteriorment indicats):

FASE 2 i FASE 3: MODIFICACIONS EN RELACIÓ AL TRANSPORT I DESPLAÇAMENT

La modificació de la TMA/384/2020 introdueix els següents canvis més rellevants en relació amb els punts que més afecten a l’activitat empresarial dels instal·ladors:

 • A les motocicletes, ciclomotors i vehicles categoria L en general, que estiguin proveïts amb 2 places homologades (conductor i passatger), podran viatjar a 2 persones. És obligatori l’ús guants pel passatger i també per part del conductor en el cas de motocicletes i ciclomotors destinats a l’ús compartit (lloguer). S’admetran els guants de protecció de motoristes.
 • En els transports privats particulars i privats complementaris de persones (el dut a terme per empreses l’objecte o activitat principal no és el transport, per exemple, una empresa instal·ladora), en vehicles de fins a 9 places (inclòs el conductor), podran viatjar tantes persones com places tingui el vehicle, sempre que totes resideixin al mateix domicili.
 • En els transports privats particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a 9 places (inclòs el conductor), quan no totes convisquin en el mateix domicili, podran desplaçar-se a 2 persones per cada fila de seients, utilitzant mascareta i respectant la màxima distància possible entre els ocupants.
 • En els vehicles en què, per les seves característiques tècniques, únicament es disposi d’una fila de seients (cabines de vehicles pesants, furgonetes, o altres) podran viatjar com màxim 2 persones, sempre que guardin la màxima possible. 

FASE 2

S’introdueixen les següents modificacions:

 • Activitat dels cinemes, teatres, auditoris i espais similars i d’altres locals i establiments destinats a actes i espectacles culturals:

Si es tracta d’activitats a l’aire lliure, el públic haurà de romandre assegut, guardant la distància necessària i no podrà superar 1/3 de l’aforament autoritzat, ni reunir més de 400 persones.

 • Condicions en què ha de desenvolupar-se les activitats de places, recintes i instal·lacions taurines:

Totes les places, recintes i instal·lacions taurines a l’aire lliure podran reprendre la seva activitat sempre que comptin amb butaques pre-assignades i no se superi 1/3 de l’aforament autoritzat, i en tot cas, un màxim de 400 persones.

FASE 3

Indiquem a continuació els canvis que son d’aplicació a les unitats territorials catalanes en FASE 3. Destaquem les més importants que poden afectar al nostre col·lectiu per millorar la síntesi:

 • Obertura d’establiments d’hostaleria i restauració:
 • Podrà reobrir-se a el públic els establiments d’hostaleria i restauració per a consum en el local sempre que no se superi el 50% del seu aforament.
 • Podrà reobrir-se a el públic als locals de discoteques i bars d’oci nocturn sempre que no se superi un 1/3 del seu aforament.
 • Condicions en què ha de desenvolupar-se les activitats de places, recintes i instal·lacions taurines.
 • Totes les places, recintes i instal·lacions taurines a l’aire lliure podran reprendre la seva activitat sempre que comptin amb butaques pre-assignades i no se superi el 50% de l’aforament autoritzat, i en tot cas, un màxim de 800 persones.