ASSEMBLEA GENERAL 2022

El passat dia 3 de juny es va celebrar l’Assemblea General i la 3a Trobada de l’lnstal·lador. Es van presentar les dades econòmiques del 2021 i el pressupost per al 2022,  un resum de les activitats 2021 i els projectes 2022 que s’estan duent a terme o els que tenim pendents de realitzar. Finalitzada la reunió es va celebrar un sopar amb tots els assistents i es va obsequiar amb una placa al Sr. Miquel Borras Blanco per la seva jubilació.

En el Gremi teniu a la vostra disposició el dossier de l’Assemblea General.