CURS ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA AUTOCONSUM NIVELL 1

INICI 26 D’ABRIL 2021

FI: 24 D’ABRIL 2021

Horari:  Dilluns i dimecres de  17:30 a 21 H

Objectius: Formar i reciclar tècnics del sector de les instal·lacions elèctriques.

CONTINGUTS:

CONTEXT ACTUAL

MARC REGULADOR ACTUAL

EL SOL COM A RECURS ENERGÈTIC

UBICACIÓ DELS PANELLS SOLARS

EL PANELL SOLAR FOTOVOLTAIC

ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM

DIMENSIONAT DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM

Documents necessaris:

Annex 1

Fotocopia DNI

Fotocopia nomina o autònom

Mes informació:

info@gremigarraf.com www.gremigarraf.com