EFECTES FASE 1 A CATALAUNYA

Demà, dia 11 de maig, només passarien a la fase 1 tres de les nou regions sanitàries que són les que estan en risc baix de rebrot de coronavirus. Es tracta de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i l’Alt Pirineu-Aran:

Tota la informació sobre les normes dels territoris en fase 1 la trobareu al següents links:

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/desconfinament-progressiu/fase-1/

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/fase-1/

A destacar en l’àmbit laboral:

  • Es manté la possibilitat de desplaçar-se a altres regions sanitàries per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de persones grans, depenents o amb discapacitat o per força major.
  • Els locals i establiments minoristes de 400 metres quadrat o menys, excepte els que es troben dins de parcs o centres comercials sense accés directe des de l’exterior, que ja romanien oberts a la fase 0 només amb cita prèvia ara poden obrir amb una ocupació màxima del 30%.
  • En vehicles professionals o d’empresa de fins a 9 places: si els ocupants viuen junts es permet l’ocupació total del vehicle (sense obligatorietat de mascareta). Si els ocupants no viuen junts es permet fins a 2 persones per fila si utilitzen mascaretes.

En els autocars que lloguen les empreses per al transport dels seus treballadors, s’ha de respectar el límit de la meitat d’ocupació dels seients i 2 persones de peu per metre quadrat.

  • Es por circula amb motocicleta per les causes de mobilitat previstes. Es permet viatjar dues persones si porten casc amb visera o mascareta.