Esquema del procediment per a nous subministraments amb Endesa

Esquema per al procediment que es segueix en nous subministraments amb la companyia Endesa Distribución. Aquest document ha sigut elaborat a partir de les diverses normatives de la companyia i després d’identificar i analitzar les possibilitats existents a l’hora de tramitar una sol·licitud per a un nou subministrament.

La finalitat és aclarir i donar a conèixer quins són tots els passos que intervenen a la gestió d’un expedient de nou subministrament, així com els terminis que hi són aplicables a cada un d’ells i la documentació que pot ser necessàri aportar per tal d’agilitzar algun procés en concret. Aquest document pot servir d’ajuda a empreses instal·ladores o a sol·licitants que tinguin dubtes sobre els tràmits descrits.

També podreu veure que en vermell es troben identificats quins són els punts en concret on hi ha una demora de temps més important per part de companyia.

L’esquema el podreu trobar en l’apartat de l’Associat en Electricitat