EXIT TOTAL DE LA JORNADA TRAMITS AMB COMPANYIES ELECTRIQUES: PROBLEMES I SOLUCIONS

La Sub-direcció General de Seguretat Industrial amb la complicitat de FEGICAT el 4 de juny van programar aquesta jornada on es va fer referència a les qüestions relacionades amb criteris d’interpretació dels requisits establerts pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, especialment en allò referent a la classificació de les instal·lacions, requisits documentals a complir, tramitació i inscripció, modificació i reforma d’instal·lacions, etc.

La participació va ser un exit i els assitents van poder aclarir totes aquelles questions relacionades amb el tema de la reunió

La documentació de la Jornada la trobareu a l’apartat de documents de la web del Gremi  www.gremigarraf.com