LA CNMC IMPOSA UNA SANCIÓ A ENDESA ENERGIA XXI DE 5,5 MILLONES ARRAN DE LA DENUNCIA INTERPOSADA PER FEGICAT

DAVID CONTRA GOLIAT

 

La CNMC imposa una sanció a Endesa Energía XXI de 5,5 milions arran de la denúncia interposada per FEGICAT

 

La Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya valora molt positivament la resolució de la CNMC que determina una sanció a Endesa Energía XXI amb 5,5 milions d’euros per “falsejament de la lliure competència per actes deslleials” 

  • La defensa dels instal·ladors i la lliure competència és un dels principals motius que va impulsar a FEGICAT a interposar aquesta denúncia el 2014.
  • La resolució determina que Endesa Energía XXI era conscient de la vulnerabilitat dels consumidors al dur a terme les pràctiques denunciades.

Barcelona, 26 de juny de 2019. La CNMC ha imposat una sanció de 5,5 milions d’euros per una infracció “greu” de l’article 3 de la Llei de Defensa de la Competència, consistent en el “falsejament de la lliure competència per actes deslleials”, en utilitzar la seva comercialitzadora regulada de gas i electricitat per captar consumidors per la seva comercialitzadora en el mercat lliure, més rendible per a l’empresa, entre els anys 2012 i 2014.

ORGULLOSOS DE L’ÈXIT ACONSEGUIT 

“Estem molt satisfets de la resolució de la CNMC perquè dona sentit a tota la feina altruista que duen a terme molts instal·ladors que treballen dins els Gremis i que alhora, formen part de FEGICAT. Independentment que Endesa Energía XXI recorri, tenim una primera resolució que ens atorga la raó. A més, la CNMC reconeix que Endesa Energía XXI era conscient de la vulnerabilitat d’aquests consumidors al dur a terme les pràctiques denunciades” diu Jaume Alcaide, president de FEGICAT. La unitat d’acció a través de FEGICAT ha permès interposar aquesta denúncia. FEGICAT representa a les 5.500 empreses de Catalunya de les quals un 80% són micro empreses o pimes. Ha estat gràcies al treball constant dels equips directius i empleats dels Gremis i a l’empenta de les Comissions Tècniques, que s’esforcen per aportar solucions als problemes que afecten als instal·ladors en el dia a dia, que s’ha pogut interposar aquesta denúncia que ha derivat en una excel·lent resolució a favor de FEGICAT.

Alcaide afegeix que “aquest és un èxit que ens avala com a institució i que és, intrínsecament, part fonamental de qui som i de què fem, ja que és un acte de defensa del nostre col·lectiu. No podem permetre que al consumidor li arribi la factura PVPC (Preu Voluntari Petit Consumidor) o TUR (Tarifa Últim Recurs), la que reben la major part dels usuaris, on l’empresa comercialitzadora d’últim recurs aprofiti les dades del client i la factura per fer publicitat dels seus productes i serveis i alhora traspassar al client al mercat lliure. Això era un clar atac a la competència en l’àmbit de les activitats dels instal·ladors de FEGICAT, on Endesa Energía XXI s’aprofitava de  la posició de domini del mercat i posava en situació de vulnerabilitat al nostre col·lectiu. Davant una situació tan irregular i injusta vam interposar la denúncia i la resolució de la CNMC ens ha donat la raó”.

La resolució és una magnífica lliçó d’anàlisi i justícia. A més, està molt detallada i identifica aquests 5 punts:

  1. Amb l’objectiu de captar consumidors per la comercialitzadora lliure del grup ENDESA, Endesa Energía XXI va utilitzar un canal privilegiat i no accessible a altres competidores, contrari a la diligència professional que li és exigible en les seves relacions amb els consumidors.
  2. La publicitat va dirigida a un grup concret de consumidors en una particular situació d’inferioritat en els mercats d’energia.
  3. Endesa Energía XXI és conscient de la vulnerabilitat d’aquests consumidors al dur a terme les pràctiques denunciables.
  4. Conclusió sobre el caràcter deslleial de la conducta.
  5. Afectació a l’interès públic per falsejament de la competència.

La CNMC considera que la remissió de comunicacions i en general, el desenvolupament d’estratègies comercials amb contingut deslleial per part d’Endesa Energía XXI ha provocat o té la capacitat de provocar una greu pertorbació del procés competitiu. La conducta deslleial d’ Endesa Energía XXI, verticalment integrada en el grup empresarial ENDESA, Grupo ENDESA, té una gran importància en el sector energètic nacional, en la mesura en què constitueix un dels majors comercialitzadors d’electricitat i gas natural a Espanya.

SOBRE FEGICAT 

La Federació de Gremis d’Empreses Instal·ladores de Catalunya representa un total de 19 associacions territorials, 5.500 empreses instal·ladores amb 29.000 treballadors directes i una facturació anual acumulada de 1.350.000.000 € aproximadament (1,73% del PIB de Catalunya).

La missió de FEGiCAT és la de donar suport a les associacions que la formen amb l’objectiu de difondre noves línies per a millorar la competitivitat de les empreses instal·ladores i canalitzar iniciatives sent el nexe entre empreses, professionals i l’administració generant un mercat integrat i equilibrat.

FEGICAT està formada per 19 associacions professionals (gremis) que són Barcelona, Baix Llobregat, Barcelonès Nord i Baix Maresme (AEMIFESA), l’Hospitalet del Llobregat (APEI), el Bages i Berguedà (GBB), Sabadell i Comarca, Vallès Oriental, Alt Empordà ( ADICAE), el Baix Camp, el Montsià-Amposta, Deltebre, Maresme, Alt Maresme (AEMAM), Alt Penedès, Cerdanyola-Ripollet-Montcada (CRM), el Garraf, Lleida (AGRISEC), l’Anoia i Osona (AICO).

Enllaços notícia

LINK NOTÍCIA WEB FEGICAT: https://www.fegicat.com/ca/noticia/la-cnmc-imposa-una-sancio-a-endesa-de-55-milions-arran-de-la-denuncia-interposada-per-fegicat

LINK RESOLUCIÓ CNMC: https://www.fegicat.com/upfiles/enllasos_img/files/A265546652.pdf

 Per a més informació, podeu contactar amb:

Eva Diaz 615.56.36.13 // Mireia Curto: 663.42.53.31